कठोर फोम

  • आमचा ब्रँड
  • रासायनिक नाव
  • सीएएस क्र.
  • क्रॉस संदर्भ मार्गदर्शक
  • एमएक्ससी -5 पेंटामेथिल्डिथिनेलेटरिमाइन 3030-47-5 पॉलीकेट 5 मॉडेल्स पहा
  • एमएक्ससी -8 एन, एन-डायमेथाईलसीक्लोहेक्लेमाइन 98-94-2 पॉलीकेट 8 मॉडेल्स पहा
  • MXC-41 1,3,5-ट्रीस (3-डायमेथिलेमिनोप्रॉपिल) हेक्झाहाइड्रो-एस-ट्रायझिन (एस-ट्रायझिन) 15875-13-5 पॉलीकेट 41 मॉडेल्स पहा
  • एमएक्ससी-बीडीएमए डायमेथिलबेन्झिलॅमिन 103-83-3 डॅबको बीडीएमए मॉडेल्स पहा
  • एमएक्ससी-टीएमए मिश्रण - डेबको टीएमआर -2 मॉडेल्स पहा
  • एमएक्ससी-डीएमईए एन, एन-डायमेथिलेथोलामाइन 108-01-0 डेबको डीएमईए मॉडेल्स पहा
  • एमएक्ससी-आर 70 डायमेथॅमिनोइथॉक्सिथॅनॉल 1704-62-7 जेईएफएफएसीएटी झेडआर -70 मॉडेल्स पहा
  • एमएक्ससी-सी 15 टेट्रॅमेथिलिमिनोबिसप्रोपायलेमाइन 6711-48-4 पॉलिकॅट 15 मॉडेल्स पहा
  • एमएक्ससी -70 मिश्रण 1739-84-0 टोयोकाट डीएम 70 मॉडेल्स पहा
  • एमएक्ससी-टी 12 डिबुटेलिन विपुल 77-58-7 डॅबको टी 12 मॉडेल्स पहा
  • एमएक्ससी-बी 20 - - डॅबको एमबी 20 मॉडेल्स पहा
  • एमएक्ससी -15 डीईजीमध्ये पोटॅशियम ऑक्टोएट 3164-85-0 डॅबको के -15 मॉडेल्स पहा
  • एमएक्सएफआर-टीसीपीपी ट्रायस (2-क्लोरोइसोप्रॉपिल) फॉस्फेट 13674-84-5 टीसीपीपी मॉडेल्स पहा
  • एमएक्सएफआर-टीईपी ट्रायथिल फॉस्फेट 78-40-0 टीईपी मॉडेल्स पहा